Novinky

PSHŠ se představí na Schole Pragensis Tak jako každý rok i v letošním školním roce má naše škola svůj stánek v Kongresovém centru ... Klub mladých diváků První představení Klubu mladých diváků v letošním školním roce se uskuteční v pátek 22. ... Divadelní představení Peter Black 2 Dne 20. 11. 2017 se celá naše škola zúčastnila divadelního představení Peter Black 2, kterou ... Akce pro rodiče žáků třídy 3. A V úterý 7. 11. 2017 připravili žáci třídy 3. A gastronomickou akci pro své rodiče a přátele. ... Magistrát hlavního města Prahy Žáci 3. ročníku navštívili v pátek 10. listopadu (třída 3. A) a v pondělí 13. listopadu (třída ... Poděkování žákyním 4. B Žákyně 4. B Anna Trávníčková, Dominika Jíšová, Martina Topolová a Nikol Margoliusová dobrovolně ... Rozpis souvislé praxe 3. A, 1. skupiny Rozpis souvislé praxe 1. skupiny třídy 3. A najdete zde. Komentovaná prohlídka Muzea Policie ČR V rámci týdne vědy a techniky se žáci třetího a čtvrtého ročníku zúčastnili komentované ... Veletrh pracovních příležitostí 25. 10. 2017 se žáci 4. A a 4. B zúčastnili veletrhu pracovních příležitostí Profesia days. ... Plán na měsíc listopad Měsíční plán na listopad najdete zde. 3. A v České mincovně Ve středu 1. listopadu 2017 jsme spolu s paní profesorkou Martinou Spěvákovou navštívili Českou ... Rozpis souvislé praxe 4. B Rozpis souvislé praxe třídy 4. B najdete zde.

» Archiv
 

Zpráva o činnosti Klubu mladých diváků

Studenti všech ročníků mají každoročně možnost, aby prostřednictvím KMD navštívili v průběhu celého školního roku šest divadelních představení, a to za celkovou cenu pouhých 640 Kč. V nabídce jsou inscenace mnoha známých a prestižních pražských divadel.

Garantem tohoto projektu je Divadlo v Dlouhé; z nabídky, kterou nám ochotně zasílá, vybíráme taková představení, která jsou svým obsahem blízká mladému divákovi, a zároveň mu umožňují vnímat, přijímat, vytvářet a rozvíjet etické, estetické, kulturní a duchovní hodnoty.

Cílem klubu je seznámit mladé lidi s pražskými divadly a s jejich repertoárem a současně jim umožnit, aby svůj volný čas prožívali smysluplně, aby se naučili odpovídajícímu společenskému chování a konečně aby výběr představení byl prospěšný pro jejich další vzdělávání v literatuře a slovesném umění: přirozeně se tak rozšiřuje jejich všeobecný společenský rozhled. Každé představení by mělo mladé diváky rovněž pobavit.

V letošním školním roce žáci navštívili následující představení:
G. B. Shaw:  Živnost paní Paní Warrenové
Mladá Vivie krátce po ukončení studia na prestižní univerzitě nečekaně odhalí tajemství o minulosti a původu bohatství své matky. Nastává zamyšlení, zda máme či nemáme právo udělat vše pro vlastní spokojenost.

W. Shakespeare:  Mnoho povyku pro nic
Hra je jednou z vrcholných Shakespearových komedií. Příběh o dívce, kterou její nápadník pro zlou pomluvu zavrhne, rozšířil dramatik o pásmo ironických milenců Benedika a Beatricie. Rozličné podoby lásky, falešné či pravé identity, pomluva, které může vést ke zničení jednoho člověka a jiná ke štěstí druhého, jsou hlavní témata této nadčasové hry.

Daniele Keyes:  Růže pro Algeron
Románje ztvárněn v deníkové formě. Divák sleduje mentální vývoj Charlieho, jeho přerod z idiota v génia, jeho probouzející se city k učitelce Alici. Inscenace umí dojmout i zasmát se.

16. 2. 2016 žáci navštíví představení divadla Ypsilon ,, Faust a Markétka“.
V prostopášném příběhu proběhne život skladatele Gounoda, včetně jeho lásek a hudby. Jestliže je svět divadlem, do jaké míry je v něm člověk loutkou?

Ing. Ladislava Modrovičová

 

© 2009 První soukromá hotelová škola, spol. s r. o.       |       Svídnická 506, 181 00 Praha 8       |       info@pshs.cz | +420 283 101 141             Design:Neofema s.r.o.