Novinky

Termín opravných zkoušek Termín opravných zkoušek pro školní rok 2017/2018 se uskuteční v úterý 28. 8. 2018 v 9.00 v ... Plán na měsíc červen Plán na měsíc červen najdete zde. Plán na měsíc květen Plán na měsíc květen najdete zde. Švýcarsko - průvodcovská a gastronomická akce Žáci PSHŠ se v těchto dnech účastní spolu se studenty VŠH zájezdu do Švýcarska. Akce se koná ... 2. A na exkurzi v Zoo Praha Dne 6. dubna 2018 žáci 2. ročníku absolvovali projektový den v pražské zoo, který byl zaměřen ... Gastronomická exkurze třídy 2. A Třída 2. A se v pondělí 26. 3. zúčastnila gastronomické exkurze do indické restaurace Namaste ... Akce pro rodiče žáků 1. A Dne 20. 3. 2018 připravili žáci 1. ročníku v prostorách gastronomického střediska pro své rodinné ...

» Archiv
 

Základy přírodních věd

Fyzika

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/dily/ (Vzdělávací seriál České televize. Jednotlivé díly v délce cca 15 minut. V záběrech je spousta grafiky, různé šipky znázorňující síly a další fyzikální veličiny.)

http://virtuallab.nmsu.edu/ (Tyto virtuální laboratoře pomáhají trénovat základní laboratorní techniky. Nabízí 4 interaktivní ukázky práce s laboratorní technikou. Krok po kroku si žák/student vyzkouší práci např. s mikroskopem (od zapojení do zásuvky až po úklid vzorků)

http://fyzweb.cuni.cz/piskac/cmain.htm (Užitečná webová stránka jednoho učitele fyziky nejenom pro učitele fyziky, ale i pro další fyzikální a technické nadšence. Na této stránce autor nabízí zajímavé materiály pro výuku fyziky, především prostřednictvím experimentů a jednoduchých fyzikálních pomůcek, které si může učitel vyrobit sám nebo se svými žáky. Zařazen je rovněž podrobný a srozumitelný popis výroby těchto pomůcek včetně ilustrativních obrázků. Velký prostor je věnován vědeckým hračkám s popisem, jak je využít ve výuce a jak si je vyrobit.)

http://www.udif.cz/ (Spojení fyziky a zábavy nabízí nejenom školám, ale i široké veřejnosti seskupení ÚDiF neboli Úžasné divadlo fyziky, jehož členy jsou studenti fyziky a zaměstnanci přírodovědecké fakulty. Jejich krédo mluví za všechno: „V hlavní roli: fyzika a experiment. Scénář a režie: radost z poznání a chuť předávat. Speciální efekty: samozřejmě! Dodává příroda.“)

http://astronomia.zcu.cz/ (Velmi kvalitní obsah stránek FP ZČU v Plzni a pravidelně aktualizovaný server s astronomickou tematikou. Server může sloužit jako zdroj informací v rámci přípravy učitele, ale i jako pracovní prostředí pro žáky v rámci vyhledávání a zpracování zajímavých informací, např. o tělesech sluneční soustavy.)

http://www.nuffieldfoundation.org/practical-physics (Na webu naleznete řadu jednodušších i složitějších úloh a experimentů, které je možné užít jak jako inspiraci praktikum, tak také pro demonstrační experimentování. Nechybějí ani schémata s popisky a vysvětlení daných jevů.) http://www.fyzikaonline.cz/ (Multimediální učebnice svým obsahem zahrnuje fyzikální poznatky, které by měl žák vstřebat na základní škole. Pro neexistenci jediné učebnice fyziky pro ZŠ, která by vyhovovala všem uživatelům, zrodila se myšlenka zachytit základní fyzikální témata jednoduchými pokusy, výukovými programy a prezentacemi.)

http://www.fyzikahrou.cz/ (Prezentace zkušeností a mnoha námětů velké propagátorky "vědy hrou" RNDr. Věry Bdinkové obsahuje nápady pro matematiku (hlavolamy) i fyziku (pokusy, návody na modely). Veškeré návodné materiály jsou zdarma dostupné přímo na stránce bez potřeby registrace.)  

Chemie

http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/didaktika.htm (V současnosti je v celé databázi 111 pokusů zařazených v sedmi oddílech. Celková délka videa je téměř čtyři a půl hodiny. Výsledky projektu jsou volně dostupné (freeware) na webových stránkách katedry aplikované chemie ZF JU v sekci Oddělení didaktiky chemie.)

http://www.ptable.com/ (Multimediální periodická tabulka prvků, která je napojena na wikipedii, videa, fotografie (volba v 1. záložce). Téměř celá přeložena do češtiny, takže můžete zobrazit i vlastnosti nebo orbitaly prvků. Stačí najet myší na prvek a vše potřebné se zobrazí automaticky.)

http://chemie.gfxs.cz/ (Webová stránka Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci určená příznivcům chemie z řad žáků a učitelů základních, středních i vysokých škol. Některé její části vznikly jako projekty SIPVZ. Materiály lze využít při výuce i pro domácí přípravu.)

http://www.edinformatics.com/il/il_chem.htm (Sada Java appletů z chemie, které jsou pečlivě utříděné a pojmenované, takže je možné je snadno použít pro výuku chemie a demonstraci vybraných jevů na gymnáziích i základních školách.)

http://www.labo.cz/sl/slovnik.htm (Laboratorní encyklopedie nabízí stručné vysvětlení některých speciálních pojmů používaných v laboratorní praxi, analytické technice, chemii, fyzice a příbuzných přírodních vědách. Hesla jsou seřazena abecedně.) Biologie a environmentální výchova

http://www.slepaanatomie.cz/ (Aplikace na procvičování znalosti lidské anatomie. Přizpůsobuje obtížnost otázek znalostem uživatele. Náhodný výběr otázek. Přehled pokroku.)

http://www.healthline.com/human-body-maps/ (Interaktivní zobrazení lidského těla s možností volby vrstev, popř. jednotlivých orgánů. Možnost otáčení o 180 stupňů nebo přiblížení.)

http://www.npsumava.cz/cz/1550/sekce/nabidka-vyukovych-programu/ (Národní park Šumava je ta nejlepší učebna! Správa CHKO a NP Šumava nabízí pomoc školám při realizaci environmentální výchovy. V katalogu si můžete vybrat program podle věku žáků i jejich zájmu. Programy pro věkové kategorie od MŠ po středoškoláky probíhají venku i v informačních centrech, ve spolupráci s NIDM je možno zajistit i ubytování na Horské Kvildě.)

http://ekolist.cz/ (Ekolist.cz je internetový deník, jehož cílem je přinášet informace o přírodě a životním prostředí. Svým čtenářům nabízí především rozsáhlé zpravodajství doplněné o publicistiku. Přináší rovněž rady, jak se chovat šetrně k životnímu prostředí, kulturní rubriku s přehledem knih a filmů a taky kalendář akcí.)

https://sites.google.com/site/biomachgbn/ (BIOMACH jsou stránky určené především studentům, kteří zde najdou přehledně uspořádané výpisky z biologie - obecná biologie, biologie rostlin a hub, biologie živočichů a člověka, genetika aj.)

http://www.cellsalive.com/index.htm (Webové stránky věnované buněčné biologii, mikrobiologii a imunologii nám dávají možnost nahlédnout do světa buněk. Najdete zde rostlinnou buňku, živočišnou buňku, model mitózy, pohyblivý model buňky a další.)

http://www.priroda.cz/ (Informační, komunikační a vzdělávací portál o české přírodě a ekologii.)

 

Generální partneři


© 2009 První soukromá hotelová škola, spol. s r. o.       |       Svídnická 506, 181 00 Praha 8       |       info@pshs.cz | +420 283 101 141             Design:Neofema s.r.o.