Novinky

Klub českého jazyka- změna březnových termínů V březnu dojde k drobné změně v datu konání kroužku - kroužek se bude konat ve čtvrtek 22. ... Plán na měsíc březen Měsíční plán na březen najdete zde. Rozpis souvislé praxe 3. B, 2. skupiny Rozpis souvislé praxe 3. B, 2. skupiny najdete zde. Baristický kurz Ve dnech 26. 2. - 1. 3. se v prostorách PSHŠ koná baristický kurz. Rozpis žáků v jednotlivých ... Dodatečné zkoušky Rozpis časů dodatečných zkoušek v pondělí 26. 2. 2018 najdete zde. Plán na měsíc únor Plán na měsíc únor najdete zde Rozpis souvislé praxe 3. B, 1. skupiny Rozpis souvislé praxe třídy 3. B 1 najdete zde. Akce pro rodiče žáků 3. B Dne 7. února 2018 se v prostorách gastronomického centra První soukromé hotelové školy uskutečnila ... Klára 3847 - aneb příliš mnoho hvězd Při příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holokaustu zhlédli žáci 1. a 2. ročníku ... Výsledky školního kola olympiády v anglickém jazyce Ve čtvrtek 18. ledna proběhlo v prostorách PSHŠ školní kolo olympiády v anglickém jazyce, ... Školní kolo olympiády z AJ Z prvního kola školní olympiády v anglickém jazyce postupují do druhého kola (ústní část),které ... Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky V rámci vzdělávacího projektu „Planeta Země 3000“ se dne 5. 1. 2017 žáci prvního ...

» Archiv
 

Naši maturanti patří mezi ty úspěšné !!!

   Na První soukromé hotelové škole probíhaly od počátku května maturitní zkoušky. Nejdříve studenti absolvovali písemné zkoušky společné části maturit (tzv. státní část), ve které byli 100 % úspěšní. V termínu od 19.5. do 23. 5. studentky a studenti prošli ústní částí maturit, a to jak „státní“, tak profilovou. V pondělí 19.5. probíhaly ve škole obhajoby maturitních písemných prací s power pointovými prezentacemi. Od úterý na studenty čekaly zkoušky z českého jazyka a literatury, anglického, německého, španělského jazyka či hotelového provozu a teoretické odborné části (ekonomiky a účetnictví).
   Zkoušky proběhly bez komplikací a vedení školy s radostí konstatuje, že naši maturanti nepodcenili svou přípravu a předvedli velmi kvalitní výkony, na což poukázala i předsedkyně maturitní komise či přísedící hodnotitelé, kteří k nám přišli z jiných škol. První soukromá hotelová škola je po jarním termínu maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014 úspěšná na 98%.
   Vedení školy by touto cestou chtělo poděkovat všem vyučujícím, kteří se podíleli na přípravě našich maturantů.
   Předávání maturitních vysvědčení se uskutečnilo v nádherných prostorách Libeňského zámku za účasti radního Městské části Praha 8 pana Mgr. Martina Roubíčka.


V Praze 29. května 2014                                 Mgr. Bronislava Svobodová a Ing. Ladislava Modrovičová

 

Fotogalerie

 
 
 

Generální partneři


© 2009 První soukromá hotelová škola, spol. s r. o.       |       Svídnická 506, 181 00 Praha 8       |       info@pshs.cz | +420 283 101 141             Design:Neofema s.r.o.