Novinky

Klub českého jazyka- změna březnových termínů V březnu dojde k drobné změně v datu konání kroužku - kroužek se bude konat ve čtvrtek 22. ... Plán na měsíc březen Měsíční plán na březen najdete zde. Rozpis souvislé praxe 3. B, 2. skupiny Rozpis souvislé praxe 3. B, 2. skupiny najdete zde. Baristický kurz Ve dnech 26. 2. - 1. 3. se v prostorách PSHŠ koná baristický kurz. Rozpis žáků v jednotlivých ... Dodatečné zkoušky Rozpis časů dodatečných zkoušek v pondělí 26. 2. 2018 najdete zde. Plán na měsíc únor Plán na měsíc únor najdete zde Rozpis souvislé praxe 3. B, 1. skupiny Rozpis souvislé praxe třídy 3. B 1 najdete zde. Akce pro rodiče žáků 3. B Dne 7. února 2018 se v prostorách gastronomického centra První soukromé hotelové školy uskutečnila ... Klára 3847 - aneb příliš mnoho hvězd Při příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holokaustu zhlédli žáci 1. a 2. ročníku ... Výsledky školního kola olympiády v anglickém jazyce Ve čtvrtek 18. ledna proběhlo v prostorách PSHŠ školní kolo olympiády v anglickém jazyce, ... Školní kolo olympiády z AJ Z prvního kola školní olympiády v anglickém jazyce postupují do druhého kola (ústní část),které ... Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky V rámci vzdělávacího projektu „Planeta Země 3000“ se dne 5. 1. 2017 žáci prvního ...

» Archiv
 

Kurzy českého jazyka

Nabídky kurzů českého jazyka pro školní rok 2011 - 2012

1. Speciální seminář k maturitě z ČJL /základní úroveň/ - zaměřen na didaktické testy

Cena semináře:                    4 320,-/60 hodin výuky

Zahájení:                              v týdnu od 19. 9. 2011

Lektor:                                  Mgr. Alena Knězová

Cílem tohoto semináře je komplexní příprava k didaktickým testům z ČJL , tzn., že se budou didaktické testy nejen vypracovávat, ale bude se učit i strategie úspěšného zvládnutí zkoušky. Jednotlivé testy budou v průběhu hodiny rozebírány, při rozboru objasňovány nejen neznámé jevy, ale i jevy, které by mohly působit budoucím maturantům problémy. Účastníci semináře se seznámí jak s úlohami zaměřenými na literaturu, mluvnici a sloh, tak i na literární teorii.

Veškeré matriály, se kterými se bude v semináři pracovat, budou dodávány.


2. Speciální kurz se zaměřením na opakování učiva českého jazyka  1. - 3. ročníku  

    středních škol

Cena kurzu:                         2 160,-/30 hodin výuky

Zahájení:                              v týdnu od 19. 9. 2011

Lektor:                                  Mgr. Alena Knězová

Kurz je zaměřen na upevňování jazykových vědomostí v rámci učiva 1. - 2. ročníku středních škol - především na zvládnutí problematiky v oblasti gramatiky a správného vyjadřování. Tento kurz je velmi důležitý pro ty, kteří mají problémy s gramatikou českého jazyka - hlavně pravopisem, neboť učivo, které má být zvládnuto na základní škole, je na škole střední zopakováno jen velmi stručně -  předpokládá se jeho důkladná znalost. Výuka bude probíhat formou výkladu, procvičování, psaní diktátů a jejich následného rozboru. Veškeré pracovní matriály budou dodávány.3. Intenzivní kurz českého jazyka pro cizince

Cena kurzu:                         4 320,-/60 hodin výuky

Zahájení:                              v týdnu od 19. 9. 2011

Lektor:                                  Mgr. Alena Knězová

Kurz je určen nejen žákům základních škol, kteří chtějí nastoupit na střední školu, ale i jejich rodičům. Hlavním cílem kurzu je, aby jeho účastníci pronikli do podstaty českého jazyka, zvládli základní gramatiku a zdokonalili se v komunikaci v češtině. Veškeré pracovní materiály budou dodávány.

 

4. Speciální seminář k maturitě z ČJL /základní úroveň/ - zaměřen na rozbor

    uměleckých děl


Cena semináře:                    4 320,-/60 hodin výuky

Zahájení:                              v týdnu od 19. 9. 2011

Lektor:                                  Mgr. Alena Knězová

Cílem kurzu je připravit naše žáky na úspěšné zvládnutí ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, která probíhá formou rozboru uměleckého díla.  Žáci obdrží seznam titulů, které se budou postupně rozebírat. Aby byl cíl semináře naplněn, je nutné, aby každý účastník daný titul přečetl. Tituly, které budou vybrány, jsou zastoupeny ve Školním seznamu literárních děl.

 

 Přihlášky:                                          knezova@pshs.cz

 Minimální počet účastníků:             8

 Úhrada kurzovného:                        bankovním převodem na č. ú.: 46705081/0100

                                                            /před zahájením kurzu/

 

V ceně kurzu je zahrnuta DPH ve výši 20%

 

Generální partneři


© 2009 První soukromá hotelová škola, spol. s r. o.       |       Svídnická 506, 181 00 Praha 8       |       info@pshs.cz | +420 283 101 141             Design:Neofema s.r.o.