Novinky

Plán na listopad 2019 Plán na měsíc listopad 2019 je ke stažení zde. Průvodcovská činnost Krakov, Osvětim Podrobné informace k blížícímu se zájezdu žáků 4.A naleznete ke stažení zde. Plán na měsíc říjen 2019 Plán na měsíc říjen 2019 ke stažení zde. Oznámení o vyhlášení ředitelského volna Oznámení o vyhlášení ředitelského volna ke stažení zde. Organizace školního roku 2019/2020 1. pololetí 2. 9. 2019 (po) - 30. 1. 2020 (čt) 2. pololetí 3. 2. 2020 (po) - 30. 4. 2020 (čt) ... Klub mladých diváků 12. 6. 2019 zhlédli členové Klubu mladých diváků představení Sen čarovné noci v Národním ... Morava 2019 Ve dnech 10. a 11. 6. 2019 navštívili žáci 3. A město Znojmo. Nádherné ubytování v penzionu ...

» Archiv
 

Kurzy českého jazyka

Nabídky kurzů českého jazyka pro školní rok 2011 - 2012

1. Speciální seminář k maturitě z ČJL /základní úroveň/ - zaměřen na didaktické testy

Cena semináře:                    4 320,-/60 hodin výuky

Zahájení:                              v týdnu od 19. 9. 2011

Lektor:                                  Mgr. Alena Knězová

Cílem tohoto semináře je komplexní příprava k didaktickým testům z ČJL , tzn., že se budou didaktické testy nejen vypracovávat, ale bude se učit i strategie úspěšného zvládnutí zkoušky. Jednotlivé testy budou v průběhu hodiny rozebírány, při rozboru objasňovány nejen neznámé jevy, ale i jevy, které by mohly působit budoucím maturantům problémy. Účastníci semináře se seznámí jak s úlohami zaměřenými na literaturu, mluvnici a sloh, tak i na literární teorii.

Veškeré matriály, se kterými se bude v semináři pracovat, budou dodávány.


2. Speciální kurz se zaměřením na opakování učiva českého jazyka  1. - 3. ročníku  

    středních škol

Cena kurzu:                         2 160,-/30 hodin výuky

Zahájení:                              v týdnu od 19. 9. 2011

Lektor:                                  Mgr. Alena Knězová

Kurz je zaměřen na upevňování jazykových vědomostí v rámci učiva 1. - 2. ročníku středních škol - především na zvládnutí problematiky v oblasti gramatiky a správného vyjadřování. Tento kurz je velmi důležitý pro ty, kteří mají problémy s gramatikou českého jazyka - hlavně pravopisem, neboť učivo, které má být zvládnuto na základní škole, je na škole střední zopakováno jen velmi stručně -  předpokládá se jeho důkladná znalost. Výuka bude probíhat formou výkladu, procvičování, psaní diktátů a jejich následného rozboru. Veškeré pracovní matriály budou dodávány.3. Intenzivní kurz českého jazyka pro cizince

Cena kurzu:                         4 320,-/60 hodin výuky

Zahájení:                              v týdnu od 19. 9. 2011

Lektor:                                  Mgr. Alena Knězová

Kurz je určen nejen žákům základních škol, kteří chtějí nastoupit na střední školu, ale i jejich rodičům. Hlavním cílem kurzu je, aby jeho účastníci pronikli do podstaty českého jazyka, zvládli základní gramatiku a zdokonalili se v komunikaci v češtině. Veškeré pracovní materiály budou dodávány.

 

4. Speciální seminář k maturitě z ČJL /základní úroveň/ - zaměřen na rozbor

    uměleckých děl


Cena semináře:                    4 320,-/60 hodin výuky

Zahájení:                              v týdnu od 19. 9. 2011

Lektor:                                  Mgr. Alena Knězová

Cílem kurzu je připravit naše žáky na úspěšné zvládnutí ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, která probíhá formou rozboru uměleckého díla.  Žáci obdrží seznam titulů, které se budou postupně rozebírat. Aby byl cíl semináře naplněn, je nutné, aby každý účastník daný titul přečetl. Tituly, které budou vybrány, jsou zastoupeny ve Školním seznamu literárních děl.

 

 Přihlášky:                                          knezova@pshs.cz

 Minimální počet účastníků:             8

 Úhrada kurzovného:                        bankovním převodem na č. ú.: 46705081/0100

                                                            /před zahájením kurzu/

 

V ceně kurzu je zahrnuta DPH ve výši 20%

 

Generální partneři


© 2009 První soukromá hotelová škola, spol. s r. o.       |       Svídnická 506, 181 00 Praha 8       |       info@pshs.cz | +420 283 101 141             Design:Neofema s.r.o.