Novinky

Harmonogram přípravy k maturitní zkoušce ve školním roce 2019/2020 Harmonogram ke stažení zde. Aktuální informace k maturitě ve školním roce 2019/2020 Aktualizované informace ke konání maturit ve školním roce 2019/2020 v souvislosti s pandemií koronaviru ... Informace k přerušení provozu (24. března) Aktuální informace pro žáky PSHŠ a jejich zákonné zástupce ke stažení zde. Uzavření školy v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 v období 10. 3. – 24. 3. 2020 Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ... Plán na měsíc březen 2020 Plán na měsíc březen ke stažení zde. Plán na měsíc únor 2020 Plán na měsíc únor najdete ke stažení zde. Exkurze v pivovaru Bašta 19. 12. 2019 Sousedský pivovar Bašta se nachází vedle restaurace U Bansethů v pražských Nuslích. Pivovar ...

» Archiv
 

Kurzy českého jazyka

Nabídky kurzů českého jazyka pro školní rok 2011 - 2012

1. Speciální seminář k maturitě z ČJL /základní úroveň/ - zaměřen na didaktické testy

Cena semináře:                    4 320,-/60 hodin výuky

Zahájení:                              v týdnu od 19. 9. 2011

Lektor:                                  Mgr. Alena Knězová

Cílem tohoto semináře je komplexní příprava k didaktickým testům z ČJL , tzn., že se budou didaktické testy nejen vypracovávat, ale bude se učit i strategie úspěšného zvládnutí zkoušky. Jednotlivé testy budou v průběhu hodiny rozebírány, při rozboru objasňovány nejen neznámé jevy, ale i jevy, které by mohly působit budoucím maturantům problémy. Účastníci semináře se seznámí jak s úlohami zaměřenými na literaturu, mluvnici a sloh, tak i na literární teorii.

Veškeré matriály, se kterými se bude v semináři pracovat, budou dodávány.


2. Speciální kurz se zaměřením na opakování učiva českého jazyka  1. - 3. ročníku  

    středních škol

Cena kurzu:                         2 160,-/30 hodin výuky

Zahájení:                              v týdnu od 19. 9. 2011

Lektor:                                  Mgr. Alena Knězová

Kurz je zaměřen na upevňování jazykových vědomostí v rámci učiva 1. - 2. ročníku středních škol - především na zvládnutí problematiky v oblasti gramatiky a správného vyjadřování. Tento kurz je velmi důležitý pro ty, kteří mají problémy s gramatikou českého jazyka - hlavně pravopisem, neboť učivo, které má být zvládnuto na základní škole, je na škole střední zopakováno jen velmi stručně -  předpokládá se jeho důkladná znalost. Výuka bude probíhat formou výkladu, procvičování, psaní diktátů a jejich následného rozboru. Veškeré pracovní matriály budou dodávány.3. Intenzivní kurz českého jazyka pro cizince

Cena kurzu:                         4 320,-/60 hodin výuky

Zahájení:                              v týdnu od 19. 9. 2011

Lektor:                                  Mgr. Alena Knězová

Kurz je určen nejen žákům základních škol, kteří chtějí nastoupit na střední školu, ale i jejich rodičům. Hlavním cílem kurzu je, aby jeho účastníci pronikli do podstaty českého jazyka, zvládli základní gramatiku a zdokonalili se v komunikaci v češtině. Veškeré pracovní materiály budou dodávány.

 

4. Speciální seminář k maturitě z ČJL /základní úroveň/ - zaměřen na rozbor

    uměleckých děl


Cena semináře:                    4 320,-/60 hodin výuky

Zahájení:                              v týdnu od 19. 9. 2011

Lektor:                                  Mgr. Alena Knězová

Cílem kurzu je připravit naše žáky na úspěšné zvládnutí ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, která probíhá formou rozboru uměleckého díla.  Žáci obdrží seznam titulů, které se budou postupně rozebírat. Aby byl cíl semináře naplněn, je nutné, aby každý účastník daný titul přečetl. Tituly, které budou vybrány, jsou zastoupeny ve Školním seznamu literárních děl.

 

 Přihlášky:                                          knezova@pshs.cz

 Minimální počet účastníků:             8

 Úhrada kurzovného:                        bankovním převodem na č. ú.: 46705081/0100

                                                            /před zahájením kurzu/

 

V ceně kurzu je zahrnuta DPH ve výši 20%

 

Generální partneři


© 2009 První soukromá hotelová škola, spol. s r. o.       |       Svídnická 506, 181 00 Praha 8       |       info@pshs.cz | +420 283 101 141             Design:Neofema s.r.o.