Novinky

PSHŠ se představí na Schole Pragensis Tak jako každý rok i v letošním školním roce má naše škola svůj stánek v Kongresovém centru ... Klub mladých diváků První představení Klubu mladých diváků v letošním školním roce se uskuteční v pátek 22. ... Divadelní představení Peter Black 2 Dne 20. 11. 2017 se celá naše škola zúčastnila divadelního představení Peter Black 2, kterou ... Akce pro rodiče žáků třídy 3. A V úterý 7. 11. 2017 připravili žáci třídy 3. A gastronomickou akci pro své rodiče a přátele. ... Magistrát hlavního města Prahy Žáci 3. ročníku navštívili v pátek 10. listopadu (třída 3. A) a v pondělí 13. listopadu (třída ... Poděkování žákyním 4. B Žákyně 4. B Anna Trávníčková, Dominika Jíšová, Martina Topolová a Nikol Margoliusová dobrovolně ... Rozpis souvislé praxe 3. A, 1. skupiny Rozpis souvislé praxe 1. skupiny třídy 3. A najdete zde. Komentovaná prohlídka Muzea Policie ČR V rámci týdne vědy a techniky se žáci třetího a čtvrtého ročníku zúčastnili komentované ... Veletrh pracovních příležitostí 25. 10. 2017 se žáci 4. A a 4. B zúčastnili veletrhu pracovních příležitostí Profesia days. ... Plán na měsíc listopad Měsíční plán na listopad najdete zde. 3. A v České mincovně Ve středu 1. listopadu 2017 jsme spolu s paní profesorkou Martinou Spěvákovou navštívili Českou ... Rozpis souvislé praxe 4. B Rozpis souvislé praxe třídy 4. B najdete zde.

» Archiv
 

Jednatel PSHŠ doc. Čertík obdržel nejprestižnější resortní vyznamenání - Medaili MŠMT

V pátek dne 28. března 2014 u příležitosti Dne učitelů, který byl letos poprvé v České republice zařazen mezi významné dny, ocenil ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcel Chládek, MBA, 51 vynikajících pedagogů všech stupňů vzdělávací soustavy. Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se udělují od roku 1997 jako nejvyšší ocenění působení v resortu školství. Jedním z oceněných pedagogů byl letos doc. Ing. Miroslav Čertík, CSc., jednatel Vysoké školy hotelové v Praze a První soukromé hotelové školy.

 

 

V ministerském odůvodnění k udělení Medaile MŠMT 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost, kterou docent Čertík obdržel, se uvádí: „Profesní život zasvětil problematice školství a vzdělávání v oborech hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu, zakladatel první soukromé hotelové vysoké školy, které byl pod jeho vedením udělen statut výzkumné organizace, v letošním roce škola slaví 15 let své existence.“

Miroslav Čertík působil do roku 1984 jako středoškolský učitel na Střední ekonomické škole v Berouně. V letech 1984-1990 vykonával funkci ředitele Střední hotelové školy v Poděbradech. V roce 1990 začal Miroslav Čertík rozvíjet soukromé podnikání a založil První soukromou hotelovou školu, spol. s r. o.

Před patnácti lety, dne 28. července 1999, vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na základě pozitivního stanoviska Akreditační komise státní souhlas se zřízením Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o., která se stala jednou ze tří prvních soukromých vysokých škol, jež byly v České republice ustanoveny podle zákona o vysokých školách.

Před pěti lety, u příležitosti 10. výročí existence Vysoké školy hotelové v Praze, obdržel docent Čertík od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ocenění za založení vysokého hotelového školství. Loňský, a začátek letošního roku byl pro VŠH také velmi úspěšný. Škole byly prodlouženy akreditace dvou studijních oborů Hotelnictví a Management destinace cestovního ruchu o dalších šest let, od Evropské komise obdržela „Erasmus Charter na období 2014-2020“, získala diplom za mimořádný přínos v oblasti odborného vzdělávání v náročné konkurenci dalších středních a vysokých škol u příležitosti 20. výročí existence České centrály cestovního ruchu-CzechTourism, statut výzkumné organizace či prestižní ocenění Diploma Supplement Label.

Bronzovou Medaili MŠMT 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost získalo letos celkem 35 pedagogů, stříbrnou Medaili MŠMT 1. stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost obdrželo dalších 16 nominovaných. Udělení medaile je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.

 (http://www.msmt.cz/dokumenty/medaile-msmt-2009)

Fotogalerie

 
 

© 2009 První soukromá hotelová škola, spol. s r. o.       |       Svídnická 506, 181 00 Praha 8       |       info@pshs.cz | +420 283 101 141             Design:Neofema s.r.o.