Novinky

Adaptační kurz Sraz pro účastníky adaptačního kurzu je 2. 9. v 7.45 před školou. Předpokládaný příjezd ... Školní rok 2015-2016 Školní rok 2015/16 začíná v úterý 1.9. v 8:00. Žáci se sejdou ve svých kmenových třídách. ... Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání oboru 65-42-M/01 – ... Možnost studia či přestupu na PSHŠ V Praze dne 19.06. 2015 Vážení zájemci o studium, v současné době se První soukromé ... Účast studentů na PB Středoškolském poháru v golfu 2015 28.5. 2015 se studenti naší školy Michal Sidor a Eva Marešová zúčastnili devátého ročníku ... 3. kolo přijímacího řízení Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016. Kritéria ... Pobyt studentů turecké školy Edirne Otelcilik u nás ve škole Ve dnech 5.5. – 30.5. 2015 navštěvovalo 14 studentů a 2 učitelé turecké školy Edirne Otelcilik ... Gastronomická exkurze Morava Třída 3. A se ve dnech 2.a 3.6. zúčastní gastronomické exkurze na jižní Moravu. Program zájezdu ... Naši maturanti patří mezi úspěšné Na První soukromé hotelové škole probíhaly od počátku května maturitní zkoušky. Nejdříve ... Planetárium – Noční obloha Dne 20. května 2015 žáci prvního ročníku naší školy absolvovali návštěvu pražského planetária ... 2. kolo přijímací řízení Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016. Kritéria ... VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 naleznete zde. Pořadí ...

» Archiv
 

Vítejte na stránkách První soukromé hotelové školy  

  • Jsme škola s tradicí více než 20 let

První soukromá hotelová škola začala psát svoji historii školním rokem 1991/1992, což znamená, že školní rok 2015/2016 je již 24. rokem její existence.

  • Česká školní inspekce hodnotí školu jako nadprůměrnou

Škola je zařazena do sítě středních a vyšších odborných škol ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a žáci jsou po dobu studia zdravotně a sociálně pojištěni.

  • Preferujeme individuální přístup ke studentům

Škola podává veškeré informace o studiu, jeho formách, kurzech apod. telefonicky, písemnou formou nebo při osobní návštěvě rodičů a uchazečů ve škole kterýkoli den.

Průběžné sledování docházky a klasifikace je umožněno rodičům žáků prostřednictvím individuálního přístupu na internetových stránkách školy.

  • Propojujeme výuku s praxí

Specifikem studia na škole je úzké propojení s praxí v oblastech hotelnictví, cestovního ruchu a obchodu. Naši žáci vykonávají:

1) průběžné učební praxe v gastronomickém středisku školy a vlastní restauraci

2) souvislé praxe v pětihvězdičkových pražských hotelích (Corinthia Hotel Prague, Hotel Esplanade Praha, Hotel Savoy Praha, Clarion Congress Hotel Prague, Kings Court Prague deluse Hotel).

3) prázdninové praxe v ČR nebo v zahraničí (Německo, Rakousko, Španělsko)

  • Máme 100% úspěšnost žáků u státních maturitních zkoušek 2014/2015
Profilující oblasti vzdělávání:
jazyky – anglický, německý a španělský jazyk
ekonomika a podnikání – účetnictví, ekonomika, management a marketing, bankovnictví a směnárenství
gastronomie – technika obsluhy služeb, technologie přípravy pokrmů, nauka o výživě a potravinách
hotelnictví – provozování hotelových služeb, hotelový provoz, marketing a management v hotelnictví
cestovní ruch – zeměpis cestovního ruchu, průvodcovství a lázeňství, cestovní ruch
  • Zaznamenáváme výborné uplatnění našich absolventů

Po úspěšném zakončení studia nastupují naši absolventi do odborných pozic provozních, ekonomických i obchodních, a to v hotelnictví, gastronomii, cestovním ruchu a dopravě.

Velká část našich absolventů pokračuje ve studiu na Vysoké škole hotelové v Praze nebo na jiných státních či soukromých vysokých školách v ČR i v zahraničí.

 

© 2009 První soukromá hotelová škola, spol. s r. o.       |       Svídnická 506, 181 00 Praha 8       |       info@pshs.cz | +420 283 101 141             Design:Neofema s.r.o.