Novinky

Exkurze 4.A   V úterý 10. září žáci 4. A v rámci výuky cestovního ruchu využili zpřístupnění ... Žáci prvních ročníků se zúčastnili adaptačního kurzu    Ve dnech 2.- 4. září se žáci prvních ročníků spolu se svými třídními profesorkami ... Pobyt v jazykové škole Colegio Maravillas z Malagy První soukromá hotelová škola nabízí studentům, kteří navštěvují španělský jazyk, pobyt ... Škola aktivně pomáhá studentům zprostředkovat brigády v oboru     První soukromá hotelová škola vstoupila v jednání s personální agenturou, ... Soutěž gastronomických dovedností - 3. ročník První soukromá hotelová škola vyhlašuje 3. ročník „Soutěže gastronomických dovedností“ ... Nabídka pro zájemce o studium Vážení zájemci o studium, v současné době se První soukromé hotelové škole uvolnila kapacita, ... Naši maturanti patří mezi ty úspěšné !!!    Na První soukromé hotelové škole probíhaly od počátku května maturitní zkoušky. ... Slavnostní ukončení prvního ročníku  11.6. proběhlo slavnostní ukončení prvního ročníku. Rodiče studentek a studentů 1.A ... Studenti na Zbirohu Dne 22. května se vybraní studenti První soukromé hotelové školy zúčastnili v roli hostesek ... Školení v odbornosti přípravy kávy Žáci 1.A ve dnech 23.4.2014 a 30.4.2014 absolvovali seminář baristů – „Škola kávy ... Výsledky přijímacího řízení Seznam přijatých uchazečů do prvních ročníků pro školní rok 2014/2015 naleznete zde. Pořadí ... Jednatel PSHŠ doc. Čertík obdržel nejprestižnější resortní vyznamenání - Medaili MŠMT V pátek dne 28. března 2014 u příležitosti Dne učitelů, který byl letos poprvé v České republice ...

» Archiv
 

Vítejte na stránkách První soukromé hotelové školy  

  • Jsme škola s tradicí více než 20 let

První soukromá hotelová škola začala psát svoji historii školním rokem 1991/1992, což znamená, že školní rok 2014/2015 je již 23. rokem její existence.

  • Česká školní inspekce hodnotí školu jako nadprůměrnou

Škola je zařazena do sítě středních a vyšších odborných škol ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a žáci jsou po dobu studia zdravotně a sociálně pojištěni.

  • Preferujeme individuální přístup ke studentům

Škola podává veškeré informace o studiu, jeho formách, kurzech apod. telefonicky, písemnou formou nebo při osobní návštěvě rodičů a uchazečů ve škole kterýkoli den.

Průběžné sledování docházky a klasifikace je umožněno rodičům žáků prostřednictvím individuálního přístupu na internetových stránkách školy.

  • Propojujeme výuku s praxí

Specifikem studia na škole je úzké propojení s praxí v oblastech hotelnictví, cestovního ruchu a obchodu. Naši žáci vykonávají:

1) průběžné učební praxe v gastronomickém středisku školy a vlastní restauraci

2) souvislé praxe v pětihvězdičkových pražských hotelích (Corinthia Hotel Prague, Hotel Esplanade Praha, Hotel Savoy Praha, Clarion Congress Hotel Prague, Kings Court Prague deluse Hotel).

3) prázdninové praxe v ČR nebo v zahraničí (Německo, Rakousko, Španělsko)

  • Máme 98% úspěšnost žáků u státních maturitních zkoušek 2013/2014
Profilující oblasti vzdělávání:
jazyky – anglický, německý a španělský jazyk
ekonomika a podnikání – účetnictví, ekonomika, management a marketing, bankovnictví a směnárenství
gastronomie – technika obsluhy služeb, technologie přípravy pokrmů, nauka o výživě a potravinách
hotelnictví – provozování hotelových služeb, hotelový provoz, marketing a management v hotelnictví
cestovní ruch – zeměpis cestovního ruchu, průvodcovství a lázeňství, cestovní ruch
  • Zaznamenáváme výborné uplatnění našich absolventů

Po úspěšném zakončení studia nastupují naši absolventi do odborných pozic provozních, ekonomických i obchodních, a to v hotelnictví, gastronomii, cestovním ruchu a dopravě.

Velká část našich absolventů pokračuje ve studiu na Vysoké škole hotelové v Praze nebo na jiných státních či soukromých vysokých školách v ČR i v zahraničí.

 

© 2009 První soukromá hotelová škola, spol. s r. o.       |       Svídnická 506, 181 00 Praha 8       |       info@pshs.cz | +420 283 101 141             Design:Neofema s.r.o.