Novinky

Nejlépe nadekorovaný vánoční stůl Naše škola je přihlášena do soutěže NEJLÉPE NADEKOROVANÝ VÁNOČNÍ STŮL, která proběhne ... PSHŠ na Schole Pragensis Tak jako každý rok i v letošním školním roce má naše škola svůj stánek v Kongresovém centru ... Předpoklady rozvoje cestovního ruchu v lokalitě Rokycan Dne 15. 11. 2016 se žáci čtvrtého ročníku PSHŠ a studenti Vysoké školy hotelové společně ... Přijímací řízení Informace k přijímacími řízení pro školní rok 2017/2018 najdete zde. Oznámení o vyhlášení ředitelského volna Oznámení o vyhlášení ředitelského volna pro První soukromou hotelovou školu, spol. s r. o. ... Probíhá soutěž v přípravě slavnostní tabule Do soutěže v přípravě slavnostní tabule se zapojilo 8 družstev žáků druhého a třetího ročníku, ... Klub mladých diváků První představení, které čeká na členy Klubu mladých diváků, bude Škaredá středa aneb ... Advetní zájezd do Drážďan Stejně jako minulý rok pořádá i letos naše škola adventní zájezd do Drážďan.  Termín ... Plán na měsíc listopad Měsíční plán na listopad najdete zde. Profesní kvalifikace První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. nabízí kurzy pro získání ... Hello, Dolly! Ve středu 9. listopadu žáci 1. a 2. ročníku navštíví Divadlo v Korunní, kde zhlédnou muzikál ... Anglické divadlo a 1. A Dne 21. října se třída 1. A  zúčastnila představení v anglickém jazyce - The Canterbury ...

» Archiv
 

Vítejte na stránkách První soukromé hotelové školy  

  • Jsme škola s tradicí více než 20 let

První soukromá hotelová škola začala psát svoji historii školním rokem 1991/1992, což znamená, že školní rok 2016/2017 je již 26. rokem její existence.

  • Česká školní inspekce hodnotí školu jako nadprůměrnou

Škola je zařazena do sítě středních a vyšších odborných škol ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a žáci jsou po dobu studia zdravotně a sociálně pojištěni.

  • Preferujeme individuální přístup ke studentům

Škola podává veškeré informace o studiu, jeho formách, kurzech apod. telefonicky, písemnou formou nebo při osobní návštěvě rodičů a uchazečů ve škole kterýkoli den.

Průběžné sledování docházky a klasifikace je umožněno rodičům žáků prostřednictvím individuálního přístupu na internetových stránkách školy.

  • Propojujeme výuku s praxí

Specifikem studia na škole je úzké propojení s praxí v oblastech hotelnictví, cestovního ruchu a obchodu. Naši žáci vykonávají:

1) průběžné učební praxe v gastronomickém středisku školy a vlastní restauraci

2) souvislé praxe v pětihvězdičkových pražských hotelích (Corinthia Hotel Prague, Hotel Esplanade Praha, Hotel Savoy Praha, Clarion Congress Hotel Prague, Kings Court Prague deluse Hotel).

3) prázdninové praxe v ČR nebo v zahraničí (Německo, Rakousko, Španělsko)

Profilující oblasti vzdělávání:
jazyky – anglický, německý a španělský jazyk
ekonomika a podnikání – účetnictví, ekonomika, management a marketing, bankovnictví a směnárenství
gastronomie – technika obsluhy služeb, technologie přípravy pokrmů, nauka o výživě a potravinách
hotelnictví – provozování hotelových služeb, hotelový provoz, marketing a management v hotelnictví
cestovní ruch – zeměpis cestovního ruchu, průvodcovství a lázeňství, cestovní ruch
  • Zaznamenáváme výborné uplatnění našich absolventů

Po úspěšném zakončení studia nastupují naši absolventi do odborných pozic provozních, ekonomických i obchodních, a to v hotelnictví, gastronomii, cestovním ruchu a dopravě.

Velká část našich absolventů pokračuje ve studiu na Vysoké škole hotelové v Praze nebo na jiných státních či soukromých vysokých školách v ČR i v zahraničí.

 

© 2009 První soukromá hotelová škola, spol. s r. o.       |       Svídnická 506, 181 00 Praha 8       |       info@pshs.cz | +420 283 101 141             Design:Neofema s.r.o.