Novinky

Pozvánka na veletrh Schola Pragensis První soukromá hotelová škola vás zve na svůj stánek č . 329 na veletrhu Schola Pragensis, který ... Nejlépe nadekorovaný vánoční stůl Naše škola je přihlášena do soutěže NEJLÉPE NADEKOROVANÝ VÁNOČNÍ STŮL, která proběhne ... Nabídka zahraničních stáží pro plnoleté studenty Naši školu navštívili zástupci společnosti Algoos, která zprostředkovává placené zahraniční ... Možnost studia či přestupu na PSHŠ V současné době se První soukromé hotelové škole uvolnila kapacita, kterou bychom tímto rádi ... Advetní zájez do Drážďan Stejně jako minulý rok pořádá i letos naše škola adventní zájezd, tentokrát do Drážďan. ... Rozdělení žáků 1. A na praxi Rozdělení žáků 1. A na praxi najdete zde. Další výhoda pro naše studenty - ISIC karty I letos jsme našim studentům umožnili získat ISIC karty I v letošním školním roce zástupkyně ... Nové číslo Maturitního zpravodaje Nové číslo Maturitního zpravodaje s číslem 34 najdete zde. Změna vlastnické struktury VŠH a PSHŠ ke dni 3. 11. 2015 Obchodní společnost Ing. Juraje Tinky převzala 100% obchodní podíl ve společnostech Vysoká škola ... Školení v odbornosti vaření kávy Žáci 1.B se v průběhu měsíce listopadu zúčastnili semináře baristů – „Škola ... Chceš po studiu procestovat svět? Máš možnost! V pondělí 9.11. 2015 navštívili První soukromou hotelovou školu zástupci společnosti River Vessels ... Turnaj v plážovém volejbale V rámci sportovního dne, který se uskutečnil v úterý 27. 10. 2015, uspořádal náš pedagogický ...

» Archiv
 

Vítejte na stránkách První soukromé hotelové školy  

  • Jsme škola s tradicí více než 20 let

První soukromá hotelová škola začala psát svoji historii školním rokem 1991/1992, což znamená, že školní rok 2015/2016 je již 24. rokem její existence.

  • Česká školní inspekce hodnotí školu jako nadprůměrnou

Škola je zařazena do sítě středních a vyšších odborných škol ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a žáci jsou po dobu studia zdravotně a sociálně pojištěni.

  • Preferujeme individuální přístup ke studentům

Škola podává veškeré informace o studiu, jeho formách, kurzech apod. telefonicky, písemnou formou nebo při osobní návštěvě rodičů a uchazečů ve škole kterýkoli den.

Průběžné sledování docházky a klasifikace je umožněno rodičům žáků prostřednictvím individuálního přístupu na internetových stránkách školy.

  • Propojujeme výuku s praxí

Specifikem studia na škole je úzké propojení s praxí v oblastech hotelnictví, cestovního ruchu a obchodu. Naši žáci vykonávají:

1) průběžné učební praxe v gastronomickém středisku školy a vlastní restauraci

2) souvislé praxe v pětihvězdičkových pražských hotelích (Corinthia Hotel Prague, Hotel Esplanade Praha, Hotel Savoy Praha, Clarion Congress Hotel Prague, Kings Court Prague deluse Hotel).

3) prázdninové praxe v ČR nebo v zahraničí (Německo, Rakousko, Španělsko)

  • Máme 100% úspěšnost žáků u státních maturitních zkoušek 2014/2015
Profilující oblasti vzdělávání:
jazyky – anglický, německý a španělský jazyk
ekonomika a podnikání – účetnictví, ekonomika, management a marketing, bankovnictví a směnárenství
gastronomie – technika obsluhy služeb, technologie přípravy pokrmů, nauka o výživě a potravinách
hotelnictví – provozování hotelových služeb, hotelový provoz, marketing a management v hotelnictví
cestovní ruch – zeměpis cestovního ruchu, průvodcovství a lázeňství, cestovní ruch
  • Zaznamenáváme výborné uplatnění našich absolventů

Po úspěšném zakončení studia nastupují naši absolventi do odborných pozic provozních, ekonomických i obchodních, a to v hotelnictví, gastronomii, cestovním ruchu a dopravě.

Velká část našich absolventů pokračuje ve studiu na Vysoké škole hotelové v Praze nebo na jiných státních či soukromých vysokých školách v ČR i v zahraničí.

 

© 2009 První soukromá hotelová škola, spol. s r. o.       |       Svídnická 506, 181 00 Praha 8       |       info@pshs.cz | +420 283 101 141             Design:Neofema s.r.o.