Novinky

Televize v naší škole V úterý 27. 9. 2016 natáčela v naší škole televize Praha TV materiály pro krátký spot týkající ... Sportovní den Sportovní den, který se uskutečnil v pondělí 12. 9. 2016 na písečných kurtech sportovního centra ... Přijmeme učitele matematiky První soukromá hotelová škola přijme IHNED učitele / učitelku matematiky na částečný úvazek ... Žáci prvního ročníku se zúčastnili adaptačního kurzu    Ve dnech 5.- 7. září se žáci prvního ročníku spolu se svou třídní profesorkou ... Plán na měsíc září Měsíční plán na září najdete zde Rozpis ústní maturitní zkoušky Rozpis ústní maturitní zkoušky 12.9.2016 najdete zde. Adaptační kurz Adaptační kurz pro žáky 1. ročníku se koná ve dnech 5. - 7.9.2016 v penzionu Lumka v Zásadě. ... Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016-2017 Výsledky přijímacího řízení naleznete v následujících dvou odkazech: Seznam přijatých ... Přijímací řízení pro školní rok 2016-2017- informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce Přijímací řízení pro školní rok 2016-2017 Informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce ... Nová čísla Maturitního zpravodaje Vycházejí dvě nová čísla Maturitního zpravodaje. Číslo zaměřené na cizí jazyk najdete ... Protidrogový vlak Protidrogová přednáška pro žáky 2. ročníku z pohledu jednoho z nich    V pátek ... Shakespearovský duben 23. dubna uplyne 400. výročí úmrtí Williama Shakespeara. V průběhu měsíce dubna si proto ...

» Archiv
 

Vítejte na stránkách První soukromé hotelové školy  

  • Jsme škola s tradicí více než 20 let

První soukromá hotelová škola začala psát svoji historii školním rokem 1991/1992, což znamená, že školní rok 2016/2017 je již 26. rokem její existence.

  • Česká školní inspekce hodnotí školu jako nadprůměrnou

Škola je zařazena do sítě středních a vyšších odborných škol ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a žáci jsou po dobu studia zdravotně a sociálně pojištěni.

  • Preferujeme individuální přístup ke studentům

Škola podává veškeré informace o studiu, jeho formách, kurzech apod. telefonicky, písemnou formou nebo při osobní návštěvě rodičů a uchazečů ve škole kterýkoli den.

Průběžné sledování docházky a klasifikace je umožněno rodičům žáků prostřednictvím individuálního přístupu na internetových stránkách školy.

  • Propojujeme výuku s praxí

Specifikem studia na škole je úzké propojení s praxí v oblastech hotelnictví, cestovního ruchu a obchodu. Naši žáci vykonávají:

1) průběžné učební praxe v gastronomickém středisku školy a vlastní restauraci

2) souvislé praxe v pětihvězdičkových pražských hotelích (Corinthia Hotel Prague, Hotel Esplanade Praha, Hotel Savoy Praha, Clarion Congress Hotel Prague, Kings Court Prague deluse Hotel).

3) prázdninové praxe v ČR nebo v zahraničí (Německo, Rakousko, Španělsko)

Profilující oblasti vzdělávání:
jazyky – anglický, německý a španělský jazyk
ekonomika a podnikání – účetnictví, ekonomika, management a marketing, bankovnictví a směnárenství
gastronomie – technika obsluhy služeb, technologie přípravy pokrmů, nauka o výživě a potravinách
hotelnictví – provozování hotelových služeb, hotelový provoz, marketing a management v hotelnictví
cestovní ruch – zeměpis cestovního ruchu, průvodcovství a lázeňství, cestovní ruch
  • Zaznamenáváme výborné uplatnění našich absolventů

Po úspěšném zakončení studia nastupují naši absolventi do odborných pozic provozních, ekonomických i obchodních, a to v hotelnictví, gastronomii, cestovním ruchu a dopravě.

Velká část našich absolventů pokračuje ve studiu na Vysoké škole hotelové v Praze nebo na jiných státních či soukromých vysokých školách v ČR i v zahraničí.

 

© 2009 První soukromá hotelová škola, spol. s r. o.       |       Svídnická 506, 181 00 Praha 8       |       info@pshs.cz | +420 283 101 141             Design:Neofema s.r.o.