Novinky

Nabídka pro zájemce o studium Vážení zájemci o studium, v současné době se První soukromé hotelové škole uvolnila kapacita, ... Lyžařský kurz očima studentky 2. A ,,Lyžák" ve švýcarském Villars      V neděli 16. března v 8 hodin ... Jednatel PSHŠ doc. Čertík obdržel nejprestižnější resortní vyznamenání - Medaili MŠMT V pátek dne 28. března 2014 u příležitosti Dne učitelů, který byl letos poprvé v České republice ... Měsíční plán na duben 2014 Plán na duben naleznete zde. Hotelovka mateřince Na rok 2014 připadá 50. výročí školního stravování. Ředitelka Mateřské školy Řešovská ... Poděkování studentce PSHŠ Ředitel „Vojenského klubu Praha“ pan Ing. Michal Fedorko zaslal do školy poděkování ... Maturitní zpravodaj Nové číslo maturitního zpravodaje najdete zde. Další medaile do naší školy Ve dnech 20. a 21. března se tři studenti První soukromé hotelové školy zúčastnili 16. ročníku ... Stříbrná medaile do naší školy   Žáci druhého ročníku Nguyen Thi Bich Duyen a Filip Neufuss se ve dnech 17. a 18. března ... Absolventka PSHŠ Restauratérem roku 2013 Touto cestou bychom rádi poblahopřáli slečně Alici Stárové, absolventce První soukromé hotelové ... Znalosti němčiny prověřeny    V úterý dne 11. března 2014 uspořádala První soukromá hotelová škola v Praze 8 ... Lyžařský výcvikový kurz 16 - 22. 3.  se koná lyžařský výcvikový kurz. Podrobný časový harmonogram naleznete zde. ...

» Archiv
 

Vítejte na stránkách První soukromé hotelové školy  

  • Jsme škola s tradicí více než 20 let

První soukromá hotelová škola začala psát svoji historii školním rokem 1991/1992, což znamená, že školní rok 2013/2014 je již 22. rokem její existence.

  • Česká školní inspekce hodnotí školu jako nadprůměrnou

Škola je zařazena do sítě středních a vyšších odborných škol ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a žáci jsou po dobu studia zdravotně a sociálně pojištěni.

  • Preferujeme individuální přístup ke studentům

Škola podává veškeré informace o studiu, jeho formách, kurzech apod. telefonicky, písemnou formou nebo při osobní návštěvě rodičů a uchazečů ve škole kterýkoli den.

Průběžné sledování docházky a klasifikace je umožněno rodičům žáků prostřednictvím individuálního přístupu na internetových stránkách školy.

  • Propojujeme výuku s praxí

Specifikem studia na škole je úzké propojení s praxí v oblastech hotelnictví, cestovního ruchu a obchodu. Naši žáci vykonávají:

1) průběžné učební praxe v gastronomickém středisku školy a vlastní restauraci

2) souvislé praxe v pětihvězdičkových pražských hotelích (Hotel Radisson SAS Alcron Praha, Corinthia Hotel Prague, Hotel Esplanade Praha, Aria Hotel Praha), vyhlášených restauracích (Kolkovna) a cestovních kancelářích.

3) prázdninové praxe v ČR nebo v zahraničí (Německo, Rakousko, Španělsko, Mallorka)

  • Máme 98% úspěšnost žáků u státních maturitních zkoušek 2012/2013
Profilující oblasti vzdělávání:
jazyky – anglický, německý, španělský a ruský jazyk
ekonomika a podnikání – účetnictví, ekonomika, management a marketing, bankovnictví a směnárenství
gastronomie – technika obsluhy služeb, technologie přípravy pokrmů, nauka o výživě a potravinách
hotelnictví – provozování hotelových služeb, hotelový provoz, marketing a management v hotelnictví
cestovní ruch – zeměpis cestovního ruchu, průvodcovství a lázeňství, cestovní ruch
  • Zaznamenáváme výborné uplatnění našich absolventů

Po úspěšném zakončení studia nastupují naši absolventi do odborných pozic provozních, ekonomických i obchodních, a to v hotelnictví, gastronomii, cestovním ruchu a dopravě.

Velká část našich absolventů pokračuje ve studiu na Vysoké škole hotelové v Praze nebo na jiných státních či soukromých vysokých školách v ČR i v zahraničí.

 

© 2009 První soukromá hotelová škola, spol. s r. o.       |       Svídnická 506, 181 00 Praha 8       |       info@pshs.cz | +420 283 101 141             Design:Neofema s.r.o.