Novinky

Rozpis maturitní zkoušky (16.5.- 19.5.) Složení maturitní komise najdete zde. Rozpis prezentací maturitních prací s obhajobou najdete ... 2. kolo přijímacího řízení Ředitelka PSHŠ vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Více informací najdete zde. Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016-2017 Výsledky přijímacího řízení naleznete v následujících dvou odkazech: Seznam přijatých ... Přijímací řízení pro školní rok 2016-2017- informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce Přijímací řízení pro školní rok 2016-2017 Informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce ... Nová čísla Maturitního zpravodaje Vycházejí dvě nová čísla Maturitního zpravodaje. Číslo zaměřené na cizí jazyk najdete ... Protidrogový vlak Protidrogová přednáška pro žáky 2. ročníku z pohledu jednoho z nich    V pátek ... Shakespearovský duben 23. dubna uplyne 400. výročí úmrtí Williama Shakespeara. V průběhu měsíce dubna si proto ... Plán na měsíc duben Měsíční plán na duben najdete ke stažení zde. Gastronomie v době Karla IV. U příležitosti oslav 700. výročí narození císaře Karla IV. organizují Vysoká škola hotelová ... Konverzační soutěž očima jedné z účastnic Poté, co se vybraní studenti od prvního do třetího ročníku zúčastnili konverzační soutěže ... Zpráva o činnosti Klubu mladých diváků Žáci naší školy navštívili dne 24. 3. 2016 v Národním divadle představení Manon Lescaut. ... Žáci 3. A na exkurzi v hotelu Mandarin Dne 22. 3. 2016 navštívili žáci třetího ročníku Hotel Mandarin Oriental. Hotel se nachází ...

» Archiv
 

Vítejte na stránkách První soukromé hotelové školy  

  • Jsme škola s tradicí více než 20 let

První soukromá hotelová škola začala psát svoji historii školním rokem 1991/1992, což znamená, že školní rok 2015/2016 je již 24. rokem její existence.

  • Česká školní inspekce hodnotí školu jako nadprůměrnou

Škola je zařazena do sítě středních a vyšších odborných škol ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a žáci jsou po dobu studia zdravotně a sociálně pojištěni.

  • Preferujeme individuální přístup ke studentům

Škola podává veškeré informace o studiu, jeho formách, kurzech apod. telefonicky, písemnou formou nebo při osobní návštěvě rodičů a uchazečů ve škole kterýkoli den.

Průběžné sledování docházky a klasifikace je umožněno rodičům žáků prostřednictvím individuálního přístupu na internetových stránkách školy.

  • Propojujeme výuku s praxí

Specifikem studia na škole je úzké propojení s praxí v oblastech hotelnictví, cestovního ruchu a obchodu. Naši žáci vykonávají:

1) průběžné učební praxe v gastronomickém středisku školy a vlastní restauraci

2) souvislé praxe v pětihvězdičkových pražských hotelích (Corinthia Hotel Prague, Hotel Esplanade Praha, Hotel Savoy Praha, Clarion Congress Hotel Prague, Kings Court Prague deluse Hotel).

3) prázdninové praxe v ČR nebo v zahraničí (Německo, Rakousko, Španělsko)

  • Máme 100% úspěšnost žáků u státních maturitních zkoušek 2014/2015
Profilující oblasti vzdělávání:
jazyky – anglický, německý a španělský jazyk
ekonomika a podnikání – účetnictví, ekonomika, management a marketing, bankovnictví a směnárenství
gastronomie – technika obsluhy služeb, technologie přípravy pokrmů, nauka o výživě a potravinách
hotelnictví – provozování hotelových služeb, hotelový provoz, marketing a management v hotelnictví
cestovní ruch – zeměpis cestovního ruchu, průvodcovství a lázeňství, cestovní ruch
  • Zaznamenáváme výborné uplatnění našich absolventů

Po úspěšném zakončení studia nastupují naši absolventi do odborných pozic provozních, ekonomických i obchodních, a to v hotelnictví, gastronomii, cestovním ruchu a dopravě.

Velká část našich absolventů pokračuje ve studiu na Vysoké škole hotelové v Praze nebo na jiných státních či soukromých vysokých školách v ČR i v zahraničí.

 

© 2009 První soukromá hotelová škola, spol. s r. o.       |       Svídnická 506, 181 00 Praha 8       |       info@pshs.cz | +420 283 101 141             Design:Neofema s.r.o.