Novinky

Projektové dny 30. - 31.10. proběhnou na naší škole projektové dny se zaměřením na španělskou gastronomii, ... Beseda s Josefem Klímou  Dne 21. října 2014 se žáci 2.A v prostorách kulturního domu Barikádníků v pražských ... 3.A na výstavě Naše cesta Ve dnech 8. a 15.10 2014 navštívila třída 3. A zážitkovou výstavu Naše cesta na Výstavišti ... Exkurze do Karlových Varů 4. 11. 2014 se žáci 3. a 4. ročníku zúčastní v rámci získávání zkušeností v průvodcovské ... Výzva pro kandidáty na členství ve školské radě Ředitelka První soukromé hotelové školy si Vás touto cestou dovoluje požádat o zvážení a ... Plán na měsíc říjen Plán na měsíc říjen naleznete zde. Naši studenti na soutěži AMUNDSEN JUNIOR BARTENDERS CUP    Dne 25. 9. 2014 se studenti 3.A  Nguyen Thi Bich Duyen a Filip Neufuss, zástupci ... Exkurze 4.A   V úterý 10. září žáci 4. A v rámci výuky cestovního ruchu využili zpřístupnění ... Žáci prvních ročníků se zúčastnili adaptačního kurzu    Ve dnech 2.- 4. září se žáci prvních ročníků spolu se svými třídními profesorkami ... Pobyt v jazykové škole Colegio Maravillas z Malagy První soukromá hotelová škola nabízí studentům, kteří navštěvují španělský jazyk, pobyt ... Škola aktivně pomáhá studentům zprostředkovat brigády v oboru     První soukromá hotelová škola vstoupila v jednání s personální agenturou, ... Nabídka pro zájemce o studium Vážení zájemci o studium, v současné době se První soukromé hotelové škole uvolnila kapacita, ...

» Archiv
 

Vítejte na stránkách První soukromé hotelové školy  

  • Jsme škola s tradicí více než 20 let

První soukromá hotelová škola začala psát svoji historii školním rokem 1991/1992, což znamená, že školní rok 2014/2015 je již 23. rokem její existence.

  • Česká školní inspekce hodnotí školu jako nadprůměrnou

Škola je zařazena do sítě středních a vyšších odborných škol ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a žáci jsou po dobu studia zdravotně a sociálně pojištěni.

  • Preferujeme individuální přístup ke studentům

Škola podává veškeré informace o studiu, jeho formách, kurzech apod. telefonicky, písemnou formou nebo při osobní návštěvě rodičů a uchazečů ve škole kterýkoli den.

Průběžné sledování docházky a klasifikace je umožněno rodičům žáků prostřednictvím individuálního přístupu na internetových stránkách školy.

  • Propojujeme výuku s praxí

Specifikem studia na škole je úzké propojení s praxí v oblastech hotelnictví, cestovního ruchu a obchodu. Naši žáci vykonávají:

1) průběžné učební praxe v gastronomickém středisku školy a vlastní restauraci

2) souvislé praxe v pětihvězdičkových pražských hotelích (Corinthia Hotel Prague, Hotel Esplanade Praha, Hotel Savoy Praha, Clarion Congress Hotel Prague, Kings Court Prague deluse Hotel).

3) prázdninové praxe v ČR nebo v zahraničí (Německo, Rakousko, Španělsko)

  • Máme 98% úspěšnost žáků u státních maturitních zkoušek 2013/2014
Profilující oblasti vzdělávání:
jazyky – anglický, německý a španělský jazyk
ekonomika a podnikání – účetnictví, ekonomika, management a marketing, bankovnictví a směnárenství
gastronomie – technika obsluhy služeb, technologie přípravy pokrmů, nauka o výživě a potravinách
hotelnictví – provozování hotelových služeb, hotelový provoz, marketing a management v hotelnictví
cestovní ruch – zeměpis cestovního ruchu, průvodcovství a lázeňství, cestovní ruch
  • Zaznamenáváme výborné uplatnění našich absolventů

Po úspěšném zakončení studia nastupují naši absolventi do odborných pozic provozních, ekonomických i obchodních, a to v hotelnictví, gastronomii, cestovním ruchu a dopravě.

Velká část našich absolventů pokračuje ve studiu na Vysoké škole hotelové v Praze nebo na jiných státních či soukromých vysokých školách v ČR i v zahraničí.

 

© 2009 První soukromá hotelová škola, spol. s r. o.       |       Svídnická 506, 181 00 Praha 8       |       info@pshs.cz | +420 283 101 141             Design:Neofema s.r.o.