Novinky

Harmonogram přípravy k maturitní zkoušce ve školním roce 2019/2020 Harmonogram ke stažení zde. Aktuální informace k maturitě ve školním roce 2019/2020 Aktualizované informace ke konání maturit ve školním roce 2019/2020 v souvislosti s pandemií koronaviru ... Informace k přerušení provozu (24. března) Aktuální informace pro žáky PSHŠ a jejich zákonné zástupce ke stažení zde. Uzavření školy v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 v období 10. 3. – 24. 3. 2020 Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ... Plán na měsíc březen 2020 Plán na měsíc březen ke stažení zde. Plán na měsíc únor 2020 Plán na měsíc únor najdete ke stažení zde. Exkurze v pivovaru Bašta 19. 12. 2019 Sousedský pivovar Bašta se nachází vedle restaurace U Bansethů v pražských Nuslích. Pivovar ...

» Archiv
 

Český jazyk, komunikace a sloh; literární výchova

http://www.pravidla.cz/ (Portál obsahuje velké množství českých slov a slovních tvarů. Pomůže vám s problematikou psaní i/y, e/ě, s vyjmenovanými slovy, skloňováním, časováním apod. Nabízí rovněž přehledný seznam zkratek u akademických titulů.)

http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?db=ssjc (Slovník spisovného jazyka českého)

http://prirucka.ujc.cas.cz/ (Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky)

http://www.cesky-jazyk.cz/cjl/ (Webová stránka, soustřeďující obrovské množství studijních materiálů pro žáky a studenty, shromažďovaných mj. formou určité svépomoci. Nejpopulárnější součástí webu je Čtenářský deník, obsahující přes 2200 charakteristik různých literárních děl. Životopisy - přes 400 položek, opět s rychlým vyhledáním autora. V sekci Čítanka jsou k dispozici některé texty zvoleného autora.)

http://www.nechybujte.cz/ (Komplexní webové stránky o češtině z produkce nakladatelství Lingea s.r.o. pro používání na základních a středních školách doporučuje také MŠMT. Najdete zde Slovník současné češtiny, Slovník českých synonym, Pravidla českého pravopisu a Gramatiku češtiny. K dispozici zdarma.)

http://pravopisne.cz/ (Portál pro žáky základních a středních škol (pro všechny ročníky) k procvičování pravopisných jevů. Autory portálu jsou studenti Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové. Literární sekce (včetně literárních testů) je zaměřená nejen na faktografické znalosti. Obsah je zpracováván na základě požadavků RVP pro základní a střední školy.)

http://cestina.diktaty.cz/ (Procvičování gramatických jevů českého jazyka v on-line diktátech. K dispozici jsou cvičení jevů z jednotlivých oblastí gramatiky (vyjmenovaná slova, psaní ů/ú, ě/je, párové souhlásky atd.) i souhrnná procvičování)

http://www.umimecesky.cz/ (Webový systém, který obsahuje rozsáhlou databázi cvičení na procvičení pravopisu. Je možné procvičovat jednotlivá témata (y/i, čárky, velká písmena, ...) i mix různých jevů.)

http://www.ucitel.net/cesky-jazyk (Procvičování)

http://www.rozhlas.cz/cesky/vse/ (Testy, zajímavosti, původ slov)

http://www.ascestinaru.cz/ (Web nabízí příspěvky, které se týkají výuky českého jazyka a literatury na všech typech a stupních našich škol)

http://www.versologie.cz/ (Stránky Versologického týmu při Ústavu pro českou literaturu AV ČR nabízejí celou řadu nástrojů pro práci s Korpusem českého verše: databázi českých meter, eufonometr, frekvenční slovníky, databázi rýmů i klíčových slov. Navíc obsahují i interaktivní cvičebnici k publikaci Úvod do teorie verše, která autorům sdruženým ve Versologickém týmu vyšla v roce 2013.)

http://www.ucl.cas.cz/cs/verejnosti-a-skolam/literatura-ke-stazeni (Ústav pro českou literaturu AV ČR rozšířil své webové stránky o odkaz Literatura ke stažení. Hodlá se zaměřit především na literární výstavy, antologie primárních textů, didaktické materiály, testy a kvízy, korespondující s rámcovými vzdělávacími programy jednotlivých typů škol.)

http://www.olympos.cz/ (Na svých stránkách zpřístupňuje Oddělení antických tradic v české kultuře Kabinetu pro klasická studia AV ČR především dvě databáze vztahující se k recepci antiky v českých zemích: Inscenace antického dramatu a Antická inspirace ve výtvarném umění. Vedle toho ale dává k dispozici i plné verze překladů antického dramatu do češtiny od V. Nebeského přes Vladimíra Šrámka až po Evu Stehlíkovou. Ke stažení jsou též tři publikace o antice: důležitá Encyklopedie antiky, dále Antika a česká kultura a Svobodova Antika a česká vzdělanost od obrození do první války světové.)

http://ld.johanesville.net/ (Stránky jsou zaměřeny na literaturu a vše s tím související. Je zde uveden seznam autorů, děl, historie písma, jazykové a literární perličky, informace o technice a softwaru elektronických knih, slovník, zajímavé odkazy a fórum)

http://xbook.cz/ (Server xBook se zabývá vším, co s knihami souvisí. Poslouží jako zdroj velkého množství knih klasické literatury v PDF, které je možné užít jako doplněk k běžným čítankovým textům. Dále jsou k dispozici recenze současných děl, odkazy na další podobné servery či online knihovny odborného zaměření.)

http://www.mlp.cz/digi/ (Kompletní díla Boženy Němcové, Karla Čapka a jiných autorů jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Městské knihovny v Praze)

http://www.osu.cz/fpd/kcd/dokumenty/cestinapositi/ (Výborná pomůcka nejen pro učitele českého jazyka. Stránky obsahují materiály týkající se útvarů českého jazyka, tvarosloví, lexikologie, slovotvorby nebo také české i světové literatury pro děti a mládež.)

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10169539755-dvaasedmdesat-jmen-ceske-historie/ (Cyklus portrétů 72 významných osobností, které ovlivnily (nejen) české dějiny. Jména osobností jsou napsána na fasádě Národního muzea (např. Karel IV., Josef Jungmann, Prokop Diviš, František Palacký). Pořadem provází historik doc. PhDr. Petr Charvát)

http://www.pohadky.org/ (Stránky spisovatelky a překladatelky Jitky Janečkové obsahují sbírky lidových pohádek, povídaček, pověstí, mýtů a legend německých autorů ve dvojjazyčném česko-německém provedení. Některé tituly jsou rovněž v MP3 formátu.)

http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal/ (Čtenářský deník na portálu Českého rozhlasu nabízí k on-line poslechu některé tituly vybraných autorů české literatury v podání významných hereckých osobností (např. František Filipovský, Josef Somr, Jan Hartl a další)

http://krestni-jmena.cz/vyznam/ (V této databázi všech jmen registrovaných v ČR můžete listovat, jak se vám zlíbí, nejen podle abecedy, ale i podle oblíbenosti, používat různé filtry atd. Ke každému jménu zde existuje statistika a k těm používaným i význam a původ.)

http://cestina.upol.cz/ (Nekomerční vědecko-popularizační portál PedF UP v Olomouci je profesionální webové centrum specializované na problematiku českého jazyka, jeho výuky a další studium. Najdete zde informace týkající se fonetiky, obecné lingvistiky, jsou zde k dispozici i konkrétní pravopisná cvičení, terminologický slovníček, soupis odborné literatury.)

http://www.hantec.cz/ (Stránky jsou zaměřeny nejen na brněnský hantec, ale jsou věnovány i městu Brnu a všemu, co k němu patří. Najdete zde slovník této specifické mluvy, povídky, písně, informace o brněnském podzemí i archivní a současné obrázky Brna. Součástí jsou i odkazy na další zajímavé stránky)

http://www.ancientscripts.com/ (Přehled světových písemných systémů od pravěku do současnosti. Ukázky písemných systémů jsou shromážděny na jednom místě, web nabízí různé možnosti orientace (včetně okénka vyhledávače), stránky lze tisknout. Samozřejmostí je velká nabídka webových odkazů, na které se dostaneme pouhým kliknutím. V další záložce je soupis knižních zdrojů. Jednoduchá stránka obsahuje políčko formuláře pro zadání zkratky, jejíž význam hledáme. Zobrazí se vysvětlení jejího významu, případně i další varianty.)

http://www.czechlit.cz/ Dvojjazyčný (česko-anglický) webový Portál české literatury je určen k propagaci české literatury v zahraničí prostřednictvím poskytování informací. Portál si klade za cíl ve výběrové podobě postupně zpřístupňovat především informace o žijících a v současné době tvořících literátech a o jejich díle.)

http://www.iprislovi.cz/ (Webová stránka nabízí velké množství přísloví pocházejících z různých koutů světa. Česká přísloví jsou zastoupena ve většině, hned za ní jsou asijská. Také každý z Vás může přispět nějakým příslovím do databáze.)

 

Generální partneři


© 2009 První soukromá hotelová škola, spol. s r. o.       |       Svídnická 506, 181 00 Praha 8       |       info@pshs.cz | +420 283 101 141             Design:Neofema s.r.o.